InfoPoland

Book chapters
Constitutions, Elections and Legislatures of Poland, 1493-1993 by Jacek Jędruch (1998)

Table 17

TABLE 17 -- SEYM ATTENDANCE OF REPRESENTATIVES OF LUBLIN
Year Place Ablegate [1] Year Place Ablegate
1503 Piotrków   1693 Grodno  
1505 Radom   1695 Warsaw  
1506 Lublin   1699 Warsaw [3]  
1538 Piotrków   1703 Lublin  
1551 Piotrków   1733 Warsaw [4]  
1554 Lublin   1738 Warsaw  
1565 Piotrków   1744 Grodno Jozef Silkiewicz
1566 Lublin       Jozef Wierzbicz
1569 Lublin   1746 Warsaw  
1649 Warsaw [3]   1761 Warsaw  
1659 Warsaw   1764 Warsaw [2]  
1661 Warsaw   1764 Warsaw  
1666 Warsaw   1764 Warsaw [2]  
1677 Warsaw Stanisław Badinelli 1766 Warsaw [2]  
    Szymon Grabowiecki 1767 Warsaw  
    Jerzy Jung 1788 Warsaw  
    Tomasz Magierski 1789 Warsaw Michał Lamprecht
    Gabriel Dobrogoszcz     Stan. Trojanowski
1681 Warsaw Mikołaj Mołodecki 1791 Warsaw Jakub Lewandowski [7]
    Stanisław Badinelli     Maciej Graber [7]
1683 Warsaw Tomasz Magierski     Franciszek Reyberg
    Henryk Szulc     Michał Gutier [6]
1688 Grodno       Krzysztof Horn
1690 Warsaw Krzysztof Cyboni 1793 Grodno Jan Staromiejski
          Stan. Trojanowski
1 Whose name has been preserved in the records
2 Convocation, Election and Coronation Seyms
3 Coronation Seym
4 Election Seym
5 Pacification Seym
6 Plenipotentiary
7 Took part in the Black Procession (see text)