A Polish Academic Information Center Exhibit
Warsaw: Life and Death in the Ghetto which the Germans established there during WWII

Tadeusz Róźewicz

The Living Were Dying

Walled in, the living were dying
black flies laid eggs
in human flesh.
Day in and day out
the streets were paved
with swollen heads.

The father, Aaron
had a beard of mildew and moss
and a head of white light
which died out flickering
before he expired he ate out of a hand
with his wilting lips
and opening his turquoise eyes.

In the little room
bodies were swelling.
Sally sold apples
silver ones smelling of an orchard
in front of the gate
which was made of azure.

Between gibberish
and red spittle
between the scabies of the wall
and the corpse of the passerby
with a cruel eye
between the stone
and the howling of a madwoman
Sally stood in her red dress
and the colors were absorbing venoms
and the apple rotted in her swarthy
hands. A white worm crawled out
from the smell.
Apples were wilting apples were rotting
mother was dying.

No one brought apples to the ghetto any more
no one in the ghetto bought apples any more.
Day in and day out
bodies were falling down.

translated by
Regina Grol
Tadeusz Różewicz

Żywi Umierali

Zamurowani żywi umierali
czarne muchy składały jaja
w mięsie ludzkim.
Z dnia na dzień
ulice brukowali obrzękłymi głowami.

Ojciec Aron
miał brodę z pleśni i mchu
a głowę z białego światła
które gasło drżąc
nim skonał jadł z dłoni
więdnącymi wargarni
i otwierał turkusowe oczy.

W małej izbie
puchły ciała.

Salcia sprzedawała jabłka
srebrne pachnące sadem
u wylotu bramy
która była z błękitu.

Między bełkotem
i rudą plwociną
między Iiszajem ściany
i trupem przechodnia
z okrutnyrn okiem
między kamieniem
i wyciem obłąkanej
stała Salcia w czerwonej sukni
a barwy nasiąkały jadami
i jabłko gniło w dłoniach
śniadych. Z zapachu
wykręcał się biały czerw.
Jabłka więdły jabłka gniły
umierała matka.

Nikt już jabłek do getta nie nosił
nikt już jabłek w getcie nie kupował
Z dnia na dzień
ciała spadały w dół.Tadeusz Różewicz (1921- ). Poet and dramatist whose poems in free verse provide a different vision of wartime experiences.

 

Info-Poland a clearinghouse of information about Poland, Polish Universities, Polish Studies, etc.
© 2000 Polish Academic Information Center, University at Buffalo. All rights reserved.
Info-Poland   |    art and culture   |    history   |    universities   |    studies   |    scholars   |    classroom   |    book chapters   |    sitemaps   |    users' comments